Hai Bo   Yu Hong    
Luo Brothers   Guo Jin    
Christo & Jeanne-Claude   Guo Wei    
Wang Jinsong   Angel Orensanz    
Ma Liuming   Orlan    
Jean Miotte   Wang Qingsong    
Luis Moro   Chen Wenbo    
Isabel Muņoz   Zhang Xiaogang    
Wolfgang Volz   Filippos Tsitsopoulos    
Zhang Xiaotao   Luo Fahui    
Xia Xiaowan   Zhao Nengzhi    
Su Xinping   Hong Hao